Trường tiểu học Phú Phong được thành lập vào năm 1986 theo quyết định 12/86 QĐUBND Huyện Châu Thành